Bölüm 1: Tanımlamalar

Bölüm 2: Haklar ve Prensipler

Bölüm 3: Tazminat Planı ve Kazançlar

Bölüm 4: Ödemeler

Bölüm 5: Ürün temsilcilık hakklarınınnın sona erdirilmesi.

Bölüm 6: Şirketten Ürün Temini

Bölüm 7: İade/İptal Şartları

Bölüm 8: Tanıtım

Bölüm 9: Devir Şartları ve Bayilik Değişiklikleri

Bölüm 10: Bayilik anlaşmasının fesih edilmesi şartları

Bölüm 11: Fiyatlandırma

Bölüm 12: Çeşitli Hükümler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm 1- Tanımlar:

1.1: Kumanyacı Pazarlama San.Tic.A.Ş & Kumanaycı Gıda Pazarlama San.Tic. A.Ş  Tek  “ŞİRKET”

olarak anılacaktır.

1.2: Şirket Türkiye’deki faaliyetlerine  11.26.2019 tarihinde 

Başlamıştır. Şirketin  Türkiye dağıtım  merkezi Mevlana Mahallesi Issık göl cad  No 99/f  Gebze / Kocaeli dir

1.3: Ürün Temsilcisi: Şirkete her nevi yazılı ve/veya elektronik ortam sayesinde kayıt olmuş ve ürün alarak iş yapma

hakkına sahip olmuş katılımcılara verilen isimdir. Bundan böyle “Ürün Temsilcisi” olarak anılacaktır.

1.4: Sponsor: Ürün temsilcilerinin kendi pazarlama haklarının aynısına sahip olan ekip arkadaşlarına vermekle zorunlu oldukları iş yapma becerilerini artırıcı ve yönlendirici çalışmadır. Her bir ürün temsilcisi, kendi ekiplerine dahil ettiği diğer ürün temsilcilerinin iş yapma becerilerini geliştirmek adına, onlara sponsorluk yapacağını, başlangıçtan itibaren kabul ve taahhüt etmiştir.

1.5: Network Marketing: Ağ pazarlama olarak ta bilinen bir satış organizasyonudur.

1.6: CV: Şirket içinde iş yapan ürün temsilcilerinin ürün aldığı zaman sisteme yansıyan puan değerlerine verilen kısaltmadır.

1.7: Binary: İkili sistem network marketing pazarlama stratejisidir.

1.8: Kazanç Planı: Şirket tarafından belirlenmiş olan tazminat planına denir. Bundan böyle “Tazminat Planı” olarak adlandırılacaktır. Tazminat planı, aktif ürün temsilcilerine kendi satışları ve kendi sponsorluklarındaki grubun satışları için ,  aylık satış primi ve diğer ödülleri kazanması imkanı nı tanımaktadır.

 Şirketin tazminat planı ve teşvik programları, kişisel Ürün Temsilcilik hizmet alarak, organizasyonunu sağlam bir şekilde tesis etmek üzere oluşturulmuştur.

Bu oluşuma, perakende olarak satış yapabilecek ürünlerin sponsorluğu ve satın alınması da dahildir.

1.9: Kariyer: Şirket tarafından belirlenen tazminat planı içinde iş yapan ürün temsilcilerinin tazminat planında belirlenen hedefleri bireysel çabaları ile gerçekleştirmeleri durumunda sistem içinde kazanacakları ünvanları belirler.

1.10: Komisyon: Ürün Temsilcilerin şirket tarafından belirlenmiş olan tazminat planına göre bireysel çabaları sonucunda anlık,  aylık ve  e-ticaret yolu ile hakkediş  kazançların genel adıdır.

1.11: E-Ticaret: İnternet üzerinden şirketin tüm ürün temsilcilerine işlerini internet üzerinde de geliştirmelerine yönelik tahsis etmiş olduğu internet sitesi olan www.kumanyaci.com.tr/kullanıcı adı internet adresinde nihai tüketicilere yapmış olduğu satışların genel adıdır.

1.12: Ürün puanları: Şirketin tüm temsilcilerine sunmuş olduğu Ürünlerin  tl karşılığı sistem içinde değerlerini gösteren puanlardır. Şirketin puan değerinin adı olan CV olarak hesaplanır ve şirket tarafından ilan edilir.

 

 

CV DEĞERİ TUTAR (tl)

35 CV 35,00 tl

70 CV  70,00 tl

150 CV  150,00 tl

200 CV 200,00 tl

300 CV 300,00 tl

500 CV 500,00 tl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm 2: Haklar ve Prensipler

 

Bölüm 2- Haklar ve Prensipler:

Genel Prensipler:

2.1: Şirket Kumanyacı Pazarlama San.Tic.A.Ş Kumanyacı  tescil edilmiş ve/veya edilecek markalarının tescilli malikidir. Bu markalar alanıda hiçbir nam ve ünvan alanında ürün temsilcileri hak sahibi olmamak ile birlikte resmi makamlarca tanınan şirket yetkilisi değillerdir. Şirketin yazılı onayı olmadan bu markaların herhangi bir mecrada (internet, yazılı, basın, sosyal medya vb) izinsiz kullanılması kesinlikle yasak olup, ürün temsilcilerinin bireysel hataları neticesinde doğacak hasarlardan şirket asla mesul değildir.

2.2: Ürün temsilcileri, resmi makamların belirlemiş olduğu çerçeve ve şirketin etik ilkelerine uymak koşulu ile her türlü tanıtım, reklam ve benzeri faaliyetle ticaretlerini genişletme haklarına sahiptirler. Şirket herhangi bir zaman diliminde ürün temsilcilerini denetleme ve/veya uyarı verme hakkını saklı tutmaktadır.

2.3: Ürün temsilcileri, yalan beyan, aldatıcı reklam, hayal perest gelirleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer hatalı beyanlar kullanarak herhangi bir durumda şirkete ve/veya diğer ürün temsilcilerine zarar verecek eylemlerde bulunmaları durumunda, şirketin kendilerinin ürün temsilciliklerini uyarı yapmaksızın fesih edeceğini, ayrıca uğranabilecek zararlara istinaden tazminat talep haklarının kendileri aleyhine öne sürülebileceğini peşinen kabul ve beyan ederler.

2.4: Şirket, şirket sözleşmesinde ayrıntılı olarak tanımlanmış olan alternatif   her türlü Gıda Temizlik Bakliyat İçeçek Hediyelik eşya  Bitkisel ürünleri  ile kozmetik ürünlerin ithalat, ihracat, satışı ve dağıtımı faaliyeni yürütmektedir.

2.5: Şirket, bağımsız ürün temsilcilerini, ürünleri kullanımlarında ve perakende satışlarda cesaretlendirip, destekleyen bir içeriğe sahiptir. Şirket ürün temsilcilerine, sektördeki yüksek kaliteli ürünleri, onlara destek veren şirket personeli ve tazminat planı ile ulaştırır. Şirket sisteminde ürün temsilcilerinin kârı ve ekip pazarlaması en önemli unsurdur.

Şirket, ürün temsilcilerine ve nihai tüketicilerine sunduğu ürünleri kullandırmak vasıtası ile yaşam kalitelerini

yükseltmelerini amaçlar ve herkese eşit şartlarda düzenli bir çalışma olanağı sunar. Şirket, çalışmadan veya sadece

başkalarının gayretlerine güvenerek ürün temsilcilerinin finansal başarıyı yakalayacağını hiçbir surede garanti etmez.

Şirket tazminat planı, ürünlerin satışları üzerine kurulmuştur. Ürün temsilcisi, başarı veya başarısızlığı kendi kişisel

çabasına bağlı olan, bağımsız sözleşme yapan kişidir. Şirket, tazminat planının önemli amacı, satışları yükseltmek ve

şirketin yüksek kalitedeki ürünlerini ürün temsilcileri ve nihai tüketici ile paylaşmaktadır. Ürün temsilcilerinin öncelikli

olarak amacı, ürün temsilcilikleri vermek, satış organizasyonları kurarak satış yapmak ve şirketin ürünlerinin

kullanımını artırmaktır. Şirket, kazanç planının her seviyesindeki bağımsız ürün temsilcileri her zaman perakende satış

yapmaları için desteklenir ve teşvik edilir. Ayrıca Şirket, ürün temsilcilerinden gerçekleştirmiş oldukları satışlarının

kayıtlarını tutmalarını istemektedir. Başarılı ürün temsilcileri pazar hakkındaki mevcut bilgilerini eğitim programlarına katılarak aktarıp  hem kendi kişisel perakende satışlarını artırırlar, hem de başkalarına sponsor olup onların satış yapmalarını da sağlarlar.

2.6: Şirket ürünlerini, tüketicilere satış yapmak ve teslim etmek üzere bağımsız ürün temsilcileri, kişisel ürün

temsilciliği hizmet alarak tazminat planı aracılığıyla satmaktadır. Tazminat planının bütün düzeylerinde bulunan ürün

temsilcileri her zaman perakende satış yapması ve bu satışların kayıtlarını tutması zorunludur. Şirket tazminat planında

dürüstlük, gelişmiş ülkeler ticari teamülleri ve bütünlük ilkeleri esas alınmış olup, herkese başarıya ulaşılması için eşit

ve adil imkanlar azami oranda sunulmaktadır.

2.7 Şirket ilkeleri, uygun satış ve pazarlama yöntemleri için gerekli olan kuralları ve ilkeleri göstermek, uygun olmayan satış ve pazarlama yöntemlerinden ve yine uygun olamayan, yolsuz ve yasa dışı işlemlerden kaçınmayı sağlamak üzere belirlenmiştir.

2.8: Bu şirket ilkeleri gerekli görüldüğünde şirket yetkili organları tarafından değiştirilebilir, tadil edilebilir ve genişletilebilir, şirket bu hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişiklikler ürün temsilcilerine, şirketin resmi internet sitesi

olan www.kumanyaci.com.tr  veya www.kumanyaci.com adresinde veya ürün temsilcilerinin şirkete

beyan veya www.kumanyaci.com adresinde beyan ettikleri elektronik posta adresine e-posta gönderilmesi yolu ile

duyurulacaktır. Bütün ürün temsilcilerinin şirket ilkelerini bilmesi ve uygulaması zorunludur. Yapılan değişikliklerin

değişiklik tarihi itibari ile yürürlüğe girdiğini ve bu değişiklikleri ürün temsilcilerinin ilgili web sayfalarından takip

etmesi kendi sorumluluklarındadır. Şirket bu konuda ilgili sayfalarda değişiklikleri yayınladıktan sonra, ürün

temsilcileri yeni etik ilkeleri prosedürleri ve politikaları kısmen kabul etmiş sayılacak olup, bu konuda ürün

temsilcilerinin bilgi eksikliği kabul edilmeyecektir.

2.9: www.kumanyaci.com ve  www.kumanyaci.com/kullanıcı adı (şirket tarafından ürün temsilcilerine tahsis edilen

internet sitesi) adreslerinde bulunan kayıt formunu dolduran ve şirket tarafından onaylanan herkes, şirket markasının

ve ürünlerinin bir ürün temsilcisidir ve şirket tarafından belirlenen kural ve kaidelere uyacağını kabul ve taahhüt eder

2.10: Her bir ürün temsilcisi şirkete vermiş olduğu elektronik posta, sabit telefon, cep telefonu ve posta adresinin

doğru ve kendisine ait olduğunu beyan etmiştir. Gerek hukuki, gerekse iş akışı açısından yapılacak bütün yazışma ve

haberleşmenin doğru bir şekilde sürmesi, kişilerin beyan edecekleri muhtelif iletişim bilgilerine muhtaçtır. Doğru  verilmeyen iletişim bilgilerinden kaynaklanacak her türlü hukuki ve iş akış problemlerinden, ürün temsilcisinin kendisi

sorumludur. Hatalı/eksik bilgi paylaşımı dolayısı ile oluşacak hiçbir zararda şirketin nihai olarak herhangi bir

sorumluluğu yoktur. Ürün temsilcisi başlangıçta doğru ve eksiksiz vermiş olduğunu kabul ettiği iletişim bilgilerinin

zaman içinde değişmesi (örnek taşınma vb.) durumunda, şirket ivedilikle yazılı olarak haberdar edeceğini ve yeni

iletişim bilgilerini şirket ile paylaşacağını kabul ve taahhüt eder.

2.11: Her bir ürün, ürün temsilcilerinin KDV dahil ürün alış fiyatları ile doğrudan orantılı bir CV puan değerine sahiptir.

Ürünlerin ve şirketin tanıtımının sağlanmasına dair her türlü basılı malzemelerin herhangi bir CV puan değeri yoktur.

2.12: Herhangi bir ürün temsilcisi, ait olduğu sponsor grubundan, hakkaniyete uygun zorunlu durumlar dışında ve

şirket taralndan uygun görülmediği sürece, haklarını başa bir kişiye devir edemez. Sadece zaruri durumlar ve şirketin

nihai kararında uygun görmesi durumunda (Şirketin uygun görme zorunluluğu yoktur.) hesap devir işlemleri yazılı

olarak gerçekleşir. Bu devir gerçekleştikten sonra eski ürün temsilcisinin ilgili hesapla alakalı geleceğe dönük hiçbir

hakkı kalmamış olmasına rağmen, geçmişte gerçekleştirmiş olduğu işlemlere dair hukuki sorumluluğu devam  etmektedir.

2.13: Ürün temsilcilerinin, sponsorluğunu yapmakta olduğu ürün temsilcisi grup ya da gruplarından (e-ticaret

komisyonu prim kazanabilmesi için, o ay içinde şirketten ürün alışverişinin

olması gerekmektedir.Ürün temsilcisi aktif olmadığı aylar için

komisyon kazanamaz. Takip eden ay da tekrar aktif duruma geçen ürün temsilcisi geri dönük aylardan komisyon talebinde bulunamaz. Yalnız aktif olduğu dönemlerde ekiplerinin ve kendisinin gerçekleştirmiş

olduğu puanları pasif duruma geçtiğinde de silinmeyecektir. Sadece aktif olmadığı dönemde gerçekleşen cirosal ve  puansal hareketlerden komisyon kazanamayacaktır.

2.14: Şirket ürün temsilcilerine, ara farkı ödeyerek herhangi bir üst seviyeye geçme imkanı sağlar. Örn: (35 ) CV’lik sipariş vermiş ürün temsilcisi,tek seferde yaptığı alışveriş ile ara farkı ödeyerek  bir üst seviyeye çıkabilir.

2.15: Ürün temsilcileri, alt ekiplerinde bulunan ürün temsilcilerinin kariyer durumlarına ve ekiplerinde oluşturdukları

puan hacmine göre kariyer kazanırlar. Buna göre, alt ekibinde, kısa kolunda  (takvim ayında  (750) puan (CV) oluşturmuş ve kişisel puanı CV 20

olan kişi “Gümüş”, kısa kolunda  (takvim ayında  ) (1500) puan oluşturan ve kişisel puanı CV 20

olan kişi “Altın”,

kısa kolunda  (takvim ayında  ) (3000) puan oluşturan ve kişisel puanı CV 20 oluşturan kişi “Safir”,

kısa kolunda  (takvim ayında  ) (6000)  puan oluşturan ve kişisel puanı CV 20 oluşturan kişi  “Yakut”,

kısa kolunda  (takvim ayında  ) (12000)  puan oluşturan ve kişisel puanı CV 20 oluşturan kişi  “Zümrüt”,

kısa kolunda  (takvim ayında  ) (24000)  puan oluşturan ve kişisel puanı CV 20 oluşturan kişi  “Elmas”,

2:16: Ürün temsilcileri CV puanlarının takibinden bizzat kendileri sorumludurlar. Ürün temsilcileri tazminat planı

uyarınca gerekli CV puanları toplayamamış olmaları durumunda şirket herhangi bir sorumluluk taşımaz.

2.17: Şirket fiyat, CV  ve CV değişiklikleri hakkında en az 1 ay öncesinden bilgi vermeyi taahhüt etmektedir.

2.18: Ürün temsilcileri, şirket ürünlerinin ve basılı malzemelerinin, herhangi bir perakende satış mağazasında,

Eczanelerde ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere, diğer her türlü işletmede sergilenmesine ya da sergilenerek

satılmasına izin vermeyeceklerdir. Bu yerlerin sahibi ya da yöneticisi aslen şirket ürün temsilcisi olsa bile bu husus

kesindir. Bu kişiler, şirket ürünlerinin satışına, kendi kuruluşlarından ayrı olarak ve Şirket ilkelerine uygun olacak

şekilde devam edebilirler. Ayrıca bu tür bir ürün temsilcisinin sponsoru, şirket ilkelerinin uygulanmasını sağlamakla

görevlidir. Aksi takdirde şirket ilkelerinden sorumlu kişi aynı zamanda sponsor olacaktır. Hizmet amaçlı kuruluşlar

(medikal sağlık hizmet veren kurumlar, güzellik salonları, sağlık kulüpleri vs gibi), bu kuralın istisnası olabilirler.

Bununla beraber satılacak olan ürünlerin verilen hizmet ile ilgili olması veya ilişkili olarak kullanılması ve bu konuda

şirketin yazılı onayının alınması gerekmektedir. Şirket tarafından onay verilmesi halinde bu kuruluşların sadece hizmet

verdikleri bölümlerinde şirket ürünlerinin teşhir edilmelerine ve satılmalarına izin verilecektir.

2.19: Şirket ürünleri, şirket ürün temsilcisi olmayan üçüncü kişiler tarafından hiçbir şekil ve şart altında satılamazlar.

2.20: Şirket ürünleri, şirket ürün temsilcileri ve üçüncü kişilerin ya da başkaca gerçek ve/veya tüzel kişilerin

oluşturduğu web sitelerinde, kataloglarında veya her türlü elektronik ve/veya basılı görsel olgularda tanıtılamaz ve bu

şekilde satışa arz edilemez. Bunun yapılması durumunda hukuki işlem başlatılarak ürünler toplatılacaktır.

2.21: Şirketimize ait olan tüm logolar, marka ve amblemler, marka haklarının korunmasına dair üye ülkelerce

imzalanmış Türk Hukuk Mevzuat için 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Kararname, 6769 sayılı Sinai Mülkiyet Kanununu ve her bir ülkenin haksız rekabet ile markalarını koruyan hükümleri

ile koruma altındadır. Aksi belirlenmediği sürece şirketten yazılı izin almadan kopyalanamaz ve kullanılamazlar.

www.kumanyaci.com.tr, www.kumanyaci.com.tr /kullanıcıadı internet sitemizde

yayınlanan resim, görsel, ses, animasyon, video, bilgisayar kodları, dosyaları ve tasarımları ise 5846 sayılı yasa ve ilgili

mevzuat gereği koruma altında olup, kopyalanması, kullanılması ve başka sitelerde yayınlanması yasaktır. Ek olarak

söz konusu logo, marka ve amblemler, şirketin resmi sosyal medya hesaplarında da mevcut olmakla beraber aynı

koruma kanunları bu hesaplar için de geçerlidir.

2.22: Bir ürün temsilcisi, uzman olmadığı veya yetkili olmadığı konularda herhangi bir iddiada bulunmamak, uygulama

tavsiye etmemek konularına özen göstermekle yükümlüdür. Şirket kendi tarafından yayınlanmış olanların dışında,

ürün temsilcisi tarafından ürünlerin yararları hakkında yapılan bir beyan ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul

etmemektedir.

 

 Özel Prensipler:

2.23: Şirket ile ürün temsilcisinin ilişkisi, iki asli taraf arasındaki akdi bir ilişkidir. Bütün ürün temsilcileri bağımsız ürün

temsilciliği almış kişilerdir. Bireysel işlerini, şahsi zamanlarını kullanarak, kendileri tarafından seçilecek araçlarla ve

kendilerinin belirleyeceği yöntemlerle (şirket ilkelerine uygun olması şart ile ) yapacaklardır.

2.24: Tüzel kişiler ürün temsilcisi başvuru formu dolduramaz ve şirket ürün temsilcisi olamazlar.

2.25: Bir ürün temsilcisi kendisini Kumanyacı Gıda Pazarlama A.Ş bağımsız kişisel ürün temsilcisi olarak tanımlayabilecek

olup, bastıracağı kartlarında, diğer kırtasiye malzemelerinde ve reklâmlarında şirketin onaylanmış logosunu

kullanabilecektir. Ürün temsilcileri hiçbir şekilde kendilerini bağımsız ürün temsilcilikleri dışında şirketin bayisi/vasisi

veya resmi temsilcisi olarak tanıtamaz, kendi kırtasiye malzemelerinde veya reklâmlarında şirket adını kullanamazlar.

2.26: Bağımsız ürün temsilcileri, kendilerine mal ve/veya hizmet verdikleri alıcıya, kendisinin şirketin bağımsız ürün

temsilcisi olarak hareket etmekte olduğunu ve ürün temsilcisinin, temin edilen malların/ hizmetlerin bedellerinin

ödenmesinden kişisel olarak sorumlu olduğunu belirtmelidir. Temin edenler adına düzenlenen faturaların ürün

temsilcisinin kendi adresine gönderilmesi gerekmektedir. Şirket, bağımsız bir ürün temsilcisi tarafından herhangi bir

alıcıya karşı borçlu olunan paralar veya üstlenilen borçlar için herhangi bir şart altında sorumlu olmayacaktır.

2.27: Bir ürün temsilcisi şirket adına bir banka hesabı açmayacak ve kendisini şirket veya şirket yetkilisi olarak hiçbir

şekilde tanıtmayacaktır.

2.28: Bir başka ürün temsilcisi tarafından çağırılarak tanıtım yapılmış ve bağımsız ürün temsilciliği teklifi yapılmış olan

kişilere bağımsız ürün temsilciliği teklifi yapmak yasaktır.

2.29: Şirkete kayıtlı aktif olarak çalışmaya başlamış 1. derecedeki veya yakın akrabalarını sponsor değiştirmek

amacıyla başka bir ürün temsilcilere kaydetmek yasaktır. Tespit edildiği zaman tüm alt ekibi ile birlikte asıl sponsorun

altına kayıtla alınır. İşlemi yapılan ürün temsilcilere şirket ilkeleri uyarınca işlem yapılır.

2.30: Şirkette faaliyette olan bir ürün temsilcisine hiçbir nam ve kazanç adı altında iş teklifi yapılmayacak ve yapılması

durumunda şirket tarafından olayın ilk gerçekleştiği zaman teklifi yapan ürün temsilcisine üç ay boyunca ödeme

durdurma cezası verilecektir. Bu ceza ürün temsilcisinin takip eden üç ay boyunca şirketten komisyon alamayacağı hak

edemeyeceği anlamına gelmektedir. Aynı olayın tekrar oluşması durumunda ürün temsilcisinin hesabı şirket

tarafından tek taraflı durdurulacak ve şirketle ürün temsilcisi arasındaki sözleşme tek taraflı fesih edilecektir.

2.31: Kişi şirketin ürün temsilcisi olmak için “Üyelik Sözleşmesi ”doldurmalı ,üyelik sözleşmesi ve etik kurallar ilkelerini okuyup onaylaması gerekmektedir.

Şirket bu kişiye şirket ilkelerinde ayrıntılı

olarak belirtilen şartlarda ürün satmayı ve tazminat planındaki ödemeyi, ürün temsilcisinin şirket ile yapmış olduğu

anlaşmayı ihlal etmemesi şartı ile, kabul eder. Ayrıca kumanyaci.com.tr ve kumanyaci.com.tr/kullanıcıadı

sayfasından sponsor tarafından yönlendirilerek benzer işlemler tekrarlanarak elektronik olarak ürün temsilcilik şartları

oluşturulur.

2.32: Ürün Temsilcilik Başvuru Formunu imzalayan ve kumanyaci.com.tr sayfasından giriş kodu alan her bir

ürün temsilcisi Şirket İlkeleri ile ilgili kararlara uygun hareket etmeyi taahhüt eder. Şirketten her ürün satın alınması,

Şirket ilkelerine uygun hareket etme taahhüdünün bir kez daha kabul edilmesi anlamına gelmektedir.

2.33: Aile bütünlüğü prensipleri gereği, 1.derece aile birliği bulunan bireyler, aile içinde sisteme ilk dâhil olan bireyin

üst sponsorluğu altında, birinci derece aile bireyinin sponsorluğunda işi yapabilir.

Aksi durumların tespit halinde şirket, durumu düzeltmek adına, söz konusu hesaplar için her türlü kararı alma yetki

ve hakkına sahiptir.

2.34: Ürün temsilcisi olmak için pasif kayıt açan ürün temsilcileri sponsor olabilmek adına şirketten tek seferde min 35 puan  CV  değerinde ürün alışverişi yapması gerekmektedir

e-ticaret  sitesinden satış yapmak,adına tek seferde min  20 puan CV değerinde ürün alışverişi yapması gerekmektedir

2.35 Ürün Temsilcileri Kendi Altında kurdukları  organizasyondan pirim alabilmeleri için Takvim ayı içerisinde 20 puan CV değerinden alışveriş yapmaları gerelmektedir.

Bölüm 3- Tazminat Planı ve Kazançlar:

3.1: Şirket tazminat planı içinde e-ticaret satışları haricinde olan tüm komisyonlar

aktif oldukları durumunda  temsilciye ödenmektedir.

3.2: E- Ticaret Kazancı: Şirketin ürün temsilcilerine tahsis etmiş olduğu kumanyaci.com.tr/kullanıcı adı internet mecrası üzerinden nihai tüketiciye satış yapıldığı zaman oluşan komisyondur. Her bir ürün temsilcisinin kendi internet

sitesi üzerinden gerçekleştirdiği satışlar sadece kendilerine yansıtılacaktır. Örnek olarak 118- TL KDV dahil bedelle

internet sitesinden gerçekleştirilen bir nihai tüketici satışı için komisyon KDV hariç bedel üzerinden 100- TL üzerinden

taksim edilecektir. Bu satışın toplam cirosu üzerinden ürün bedeli ve kdv düşülerek ürün temsilcisinin hesabına yatırılacaktır.

Böylece ürün temsilcileri internet üzerinden yapılacak her türlü E-Ticaret satışı neticesinde KDV

Hariç bedel üzerinden satılan ürün bedeli düşülerek komisyona sahip olacaklardır. Bu satışlarda yazılı basılı materyal,

Promosyon malzemeleri vb. gibi malzemeler her hangi bir komisyon oranına sahip değildir.

3.3: Referans Geliri : Ürün temsilcisi kendisi ile aynı haklara sahip olan bir başka kişiyi ürün temsilcisi olarak

şirket tazminat planına dahil etmesi durumunda yeni ürün temsilcisinin giriş yaptığı ürünün CV puanı üzerinden %5- %30

komisyonu, tahsilat müteakip mevcut ürün temsilcisinin hesabına  Tl  karşılığı işlenir Takip eden ayın ödeme gününde hesabına tl olarak  aktarılır.

Aylık düzenli aktifliklerini yapmalarına istinaden de kabul edilmektedir.

 

3.4: Binary Geliri : Ürün temsilcilerinin, Takvim ayı içerisinde kısa kollarından oluşturdukları puan toplamları üzerinden K seviyeleri  oranlarına istinaden  % 4-% 25 yüzdelik  kısa hat dengesinden prim

ödemesi alırlar.

Bu ödemenin alınması için;

• Kısa ha}nda minimum o hama 500 CV

• Bireysel kayıtlarında sağ ve sol ha}nda bir (1)’er akdf ön sıra olmalıdır.

• Binary Geliri  maksimum 50.000 Tl ’ye  kadar tahsil edilebilir.

Bu oranlar sırası ile aşağıdaki tabloda ürün temsilcisinin vermiş olduğu siparişlere göre yanlarında yazan oranlar

olarak belirlenmişdr.

35 CV %4

70 CV %8

150 CV %12

200 CV %15

300 CV % 20

500 CV % 25

Bir defa elde edilen yüzdelik dilim, alt yüzdeliklere düşüş göstermez. Kişiler ürünlerinde yükseltmeye gittikleri takirde

ise takım bonusları yükseldikleri seviyenin yüzdelik diliminden hesaplanır. Fakat ürün temsilcilerinin akif olmadıkları

aylarda, bu kazançtan gelir elde etme hakları yoktur.

Aylık düzenli aktifliklerini yapmalarına istinaden de kabul edilmektedir.

 

3.5: Matching Geliri : Takvim ayı içerisinde kısa kolu dengesinde gerçekleştirdiği kariyer seviye puanları karşılığında  kariyer seviyesi oranla 1 – 7 derinlik arasındaki ekibinin Binary gelirlerinde max % 5 oranında elde edebileceği gelirdir

Matching  Gelir Seviyeleri

Gümüş 1.Derinlik binary gelir kazancının % 5

Altın  1 ve 2 .Derinlik binary gelir kazancının % 5

Safir  1  2 ve 3  .Derinlik binary gelir kazancının % 5

Yakut  1  2  3 ve 4 .Derinlik binary gelir kazancının % 5

Zümrüt  1  2  3  4 ve 5 .Derinlik binary gelir kazancının % 5

Elmas   1  2  3  4  5 ve 6  .Derinlik binary gelir kazancının % 5

Çift Elmas   1  2  3  4  5  6 ve 7   .Derinlik binary gelir kazancının % 5

Aylık düzenli aktifliklerini yapmalarına istinaden de kabul edilmektedir.

 

 

 

3.6: Kariyer Geliri : Takvim  ayı içinde, kısa kol dengesi üzerinden kariyer  puan şartlarını yerine getirmesi durumunda seviye durumuna istinaden kariyer bonusu pirimi verilmektedir

 

Kariyer Bonusu  şartları  :

Safir Kısa kol 3000 puan Kariyer Bonusu   300 tl

Yakut Kısa kol 6000 puan Kariyer Bonusu   600 tl

Zümrüt  Kısa kol 12000 puan Kariyer Bonusu   1200 tl

Elmas  Kısa kol 24000 puan Kariyer Bonusu   2400 tl

Çift Elmas  Kısa kol 48000 puan Kariyer Bonusu   4800 tl

 

Puanların takvim ayı içerisinde çevrilmesi sartı ile kariyer bonusu hakkedilir

her ay puan şartların yerine getirilmesi durumunda kariyer bonusu  pirimi verilmektedir.

Aylık düzenli aktifliklerini yapmalarına istinaden de kabul edilmektedir.

 

3.7: Araç Desteği: Takvim  ayı içinde, kısa kol dengesi üzerinden araç desteği puan şartlarını yerine getirmesi durumunda seviye durumuna istinaden araç desteği pirimi verilmektedir.

Araç Desteği şartları 

Kısa kol 15000 CV    Araç destek pirimi 1000 tl

Kısa kol 30000 CV    Araç destek pirimi 2500 tl

Kısa kol 48000 CV    Araç destek pirimi 4800 tl

Puanların takvim ayı içerisinde çevrilmesi sartı ile araç desteği hakkedilir

her ay puan şartların yerine getirilmesi durumunda araç destek pirimi verilmektedir.

 

Aylık düzenli aktifliklerini yapmalarına istinaden de kabul edilmektedir.

3.8 Hızlı Başlangıç :

 Aylık Kişisel 35 CV puan kendi  sponsorluğunda iki temsilci puanı 35 CV + 35 CV

Her iki temsilcininde min 2 temsilci 35 CV olma şartı ile

Örneğin 1+2*2 35 CV  25 Tl

 

Aylık Kişisel 70 CV puan kendi  sponsorluğunda iki temsilci puanı 70 CV + 70 CV

Her iki temsilcininde min 2 temsilci 70 CV olma şartı ile

Örneğin 1+2*2 70 CV  50 Tl

 

Aylık Kişisel 140 CV puan kendi  sponsorluğunda iki temsilci puanı 140 CV + 140 CV

Her iki temsilcininde min 2 temsilci 140 CV olma şartı ile

Örneğin 1+2*2 140 CV  100 Tl  

Şartları takvim ayı içerisinde yerine getirildiğinde Pirim hakkedişleri verilmektedir.

Bölüm 4- Ödemeler:

4.1: Şirket ürün temsilcilerine sunmuş olduğu Pirim  sistemi üzerinden

gerçekleştirmiş olduğu cirosal ve puansal hareketlerin durumlarına göre hak ettiği kazancını

ödeme olarak almak istediğinde öncelikle hesap sahibinin adı ve soyadı ile aynı TC Numaralı kişiye ait bir banka

hesabını ödeme için şirketle paylaşmak durumundadır. Bu şekilde paylaşılmayan banka hesaplarına şirket ödeme

yapmayacağını beyan eder. Özel durumlarda hesap sahibinin yazılı dilekçe ile beyan edilmesi durumunda  şirket hesap sahibinin

haricinde bir başka kişinin banka hesabına ödemeyi yapabilecektir. Aksi herhangi bir durumda şirket herhangi bir

ödeme yapmayacağını peşinen beyan eder.

4.2: Şirketin ürün temsilcilerinin kazanmış olduğu tüm komisyonlarda ödeme talep eden ürün temsilcileri vergi

mükellefi değiller ise %20- Stopaj vergisi komisyonlarından kesilerek onlar adına devlete ödenecek olup, kalan tutar

ürün temsilcisinin banka hesabına havale / EFT olarak ödenecektir. Örnek olarak 1.000,00- TL ödeme talep eden

ürün temsilcisi %20- oran olan 200- tl  komisyonundan kesilerek devlete, kalan tutarın da 800- tl

şeklinde kendi banka hesabına yatırılacağını kabul ve taahhüt eder.

4.3: Şirketin ürün temsilcilerinin kazanmış olduğu tüm komisyonlarda ödeme talep eden ürün temsilciler vergi

mükellefi olmaları durumunda şirkete %18- KDV dâhil edilerek fatura kesmeleri gerekmektedir. İlgili faturanın şirket

muhasebe departmanına Türk Ticaret Kanunu hükümleri Kapsamında ulaşmadan ödemesi gerçekleştirilmeyecektir.

Örnek olarak 1.000,00 TL ödeme talep eden ürün temsilcisi KDV dahil 1.000,00- TL tutarında fatura kesmek

durumundadır. Şirket vergi mükellefi ürün temsilcilerinin vergi beyannamelerinin aylık olarak şirkete beyan edilmesini

zorunlu tutmaktadır. Vergi beyannamesini göndermeyen vergi mükellefi ürün temsilcilerine ödeme yapılmayacaktır.

Şirket vergi borcu olan ürün temsilcilerinin ödemelerini ürün temsilcisinin vergi dairesine vergi borcuna istinaden

ödeme olarak yapma hakkını saklı tutar.

4.4: Gerekli görüldüğü durumda şirket ürün temsilcilerini de korumak adına ödemeyi gerçekleştirme veya

gerçekleştirmeme hakkını saklı tutar.

4.5: Şirketin ödeme günü Her ayın 15 ile 20 arasındadır

Şirket Ödemeleri takvim ayı içerisinde hesaplanan ciroların karşılığı olan yüzdeliklerde pirim hakedişlerini takip eden bir sonraki ayın 15 ile 20 arası yatırmaktadır.

Şirket  Temsilcilerin kendilerine ait olan banka iban bilgilerini  sisteme tanımlaması durumda her temsilcinin ödeme günü ödemelerini iban hesaplarına yatırmaktadır

 

Temsilciler İban hesaplarını sisteme tanımlamadıkları durumunda şirket Temsilcilerinin ödemelerini hesaplarına yatırmak sorumluluğunda değildir.

Takvim ayı içerisinde kazanıan pirim ödemeleri temsilcilerin  hesaplarına iban tanımlamadıkları durumunda hesaplarına prim ödemeleri yatırılmayacaktır.

Temsilci iban bilgilerin sisteme ödeme takviminden yani ayın 20 den sonra tanımladığında bir sonraki ayın pirim ödemelerinde hakkedişlerini alabileceklerdir

Ödemelerini hesabın kendisine ait olan kişilerin iban

. Ödeme talep eden ürün temsilcilerinin ödeme tutarlarının gerekli

incelemeleri yapılarak herhangi bir soruna rastlanmaz ise ödeme   günü Havale / EFT olarak ürün temsilcilerinin banka hesabına yatırılacaktır.

4.6: Ödeme rakamları 1 TL üzerinde  olduğunda  ürün temsilcilerine ilgili vergileri düşülerek

Ödenecektir

 

Bölüm 5- Ürün Temsilcisi / Ürün Temsilcilik Hakkının Sona Ermesi

5.1: Bir ürün temsilcisi, ürün temsilcilik hakkı sona erdiğinde, sponsorluğunu yaptığı alt düzey grubu doğrudan ve

şeması değişmeden, görevi sona eren ürün temsilcisinin sponsorunun altına geçer ve kendi mevcut kuruluş şemasını

muhafaza eder.

5.2: Şirket tazminat planına göre belirlenen ürün temsilcilik hakları sadece gerçek kişiler için geçerli olup, şirketimiz

ürün temsilcileri, kanunen kısıtlı kabul edilmeyen ve hukuk önünde zihin yönünden eksik görülmeyen gerçek

kişilerden oluşmaktadır. Bu bağlamda her bir ürün temsilcimiz sadece kendi adına bir hesap açabilir, ikinci bir hesabı

kendi adına açamaz. Açtığı ya da açmaya teşebbüs ettiği görülen ürün temsilcisi hakkında ihtara gerek duyulmadan

kötüye kullanım çerçevesinde hukuki işlem yapılacaktır. Bu tarihten itibaren geçmiş dönemde bu şekilde hesap açtığı

görülen ve sistemi kötüye kullandığı tespit edilen ürün temsilcilerin tarih sıralamasına göre ilk açtıkları hesap kabul

edilecek olup diğer hesapları şirketimiz tarafından kapatılacaktır.

5.3: Ürün temsilcileri 18 yaşından gün almış olmak ve hukuken yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak

zorundadır.

Bölüm 6- Şirketten Ürün Temini

6.1: Stoklama ve müşterek satın almalar ürün temsilcilerimize kesinlikle tavsiye edilmemektedir. Genel olarak stoktaki

ürünlerinizin %75’ i satılmadan ya da kullanılmadan yeni sipariş verilmemelidir.

6.2: Ürün temsilcileri ürün ve basılı malzeme siparişlerini direk olarak Şirketin Genel Merkezine vereceklerdir. Ayrıca

ürün temsilcileri online olarak kumanyaci.com.tr sayfasına kendi kullanıcı

adları ve şifrelerini girerek alışveriş yapabilir yeni kişisel ürün temsilciliği temsilcilikleri verebilir. Şirket Genel

Müdürlüğü tarafından zaman içerisinde ürün merkezlerinin belirlenmesi durumunda ürün temsilcileri, ürün ve basılı

malzeme siparişlerini bu ürün merkezlerine de verebileceklerdir. Bu merkezler şirket tarafından ilgili web sitelerinde

duyurusu yapılarak ürün temsilcilere duyurulacaktır.

Şirket sadece, bizzat tarafınızdan ve;

• Şirket merkezine gelerek verdiğiniz siparişleri,

• kumanyaci.com.tr internet sitesindeki ilgili alanlardan verdiğiniz

siparişleri,

• Elektronik posta göndermek sureti ile verdiğiniz siparişleri dikkate alacaktır.

6.3: Bir ürün temsilcisinin üçüncü bir kişiden kendisi adına sipariş vermesini ve/veya siparişini teslim almasını istemesi

halindeki sorumluluk, o ürün temsilcisine aittir.

6.4: Ürün temsilcilik başvurusu onaylandığında yapılacak ürün temsilcilik girişleri tutarındaki ürün alımı dışında

müteakip bütün siparişleri için minimum sipariş tutarı yoktur. Basılı evrak alımı, bu siparişlere dahil edilmez.

6.5: Ay için üretilen cirodan tazminata hak kazanılabilmesi için bütün siparişlerin gerekli ödemeleri ile

birlikte, o zamanın veya ayın son günü iş saatnin bitmesinden önce şirkete verilmesi gereklidir. Oluşabilecek tüm

sıkıntı ve problemleri engellemek açısından bütün ürün temsilcilerinin siparişlerini, o zamanki veya ayki son sipariş

tarihinden daha önceki yeterli süre içinde vermeleri konusunda teşvik edilmeleri gerekir. kumanyaci.com.tr internet sitenizden her gün CV’lerinizi kontrol edebilirsiniz. Yeterlilik sağlama ve

kariyer atlamanın son günü geç ulaşan ve iş gününün bitmesinden dolayı işlem görmeyen siparişlerden şirket sorumlu değildir.

6.6: Eğer sipariş ürün temsilcisi tarafından şahsen teslim alınmayacak ise, siparişin sevkiyatı için gereken işlemlerin,

siparişin verilmesi anında yazılı olarak şirket merkezine bildirilmesi gerekmektedir.

6.7: Her bir sipariş için, siparişi veren ürün temsilcisi tarafından teslim alınması anında veya daha önce aşağıda

belirtilen yöntemlerden herhangi biri kullanılarak ödemenin yapılması gerekmektedir. Siparişinin tüm tutarının tek bir

yöntem ile ödenmesi zorunludur. Açık ve/veya cari hesap yöntemi ile kesinlikle çalışılmamaktadır. Siparişin teslim

edilebilmesi için ödemenin mutlaka yapılmış olması ön şarttır.

• Şirket merkezinden elden teslimat halinde nakit olarak makbuz karşılığı veya kredi kartı ile,

• kumanyaci.com.tr internet sitelerinden, kendi kullanıcı adı ve şifreniz

ile yapacağınız,  mail order veya sanal pos ödeme yöntemi ile,

KREDİ KARTI İLE YAPILACAK ÖDEMELERDE, BAŞKA BİR KİŞİNİN KREDİ KARTININ KULLANILMASI KESİNLİKLE KABUL

EDİLMEMEKTEDİR. BUNDAN DOĞACAK PROBLEMLERDEN ÖTÜRÜ, ŞİRKET HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

SORUMLULUK TAMAMEN ŞAHSIN KENDİNE AİTTİR. BU DURUMUN TESPİT EDİLMESİ DURUMUNDA CEZAİ ŞART

UYGULANACAKTIR VE TEKRARI DURUMU İSE, TEMSİLCİLİĞİN İPTALİNE NEDEN OLACAKTIR.

Bölüm 7- İade/İptal Şartları:

7.1: Satın alınan bütün ürünlerin fatura üzerinden derhal kontrol edilmesi ve herhangi bir uygunsuzluk veya hasar

halinde derhal şirket merkezine bilgi verilmesi gerekmektedir. Ürün temsilcisi bir kez ödemeyi yaptığında veya

ödemeyi onayladığında ve ürünler teslim edildikten sonra satışlar artık kesinleşir. Siparişin bir kuryeden veya hizmet

merkezinde teslim alınması halinde, herhangi bir eksiklik veya hasar ile ilgili olarak şirket merkezine (72) saat içinde

bilgi verilmesi gerekmektedir. (14) gün içinde itiraz edilmeyen fatura içeriği ürünler vergi mükellefi tacirler için kabul

edilmiş sayılır ve iade işlemi yapılamaz.

7.2 Ürün iadeleri ancak ürünlerin ayıplı olması durumunda yapılabilecektir. Ürün iadesi durumlarında para iadesi Gerekli kargo masrafları düşüldükten sonra temsilcinin kendine ait banka hesabına geri iadesi yapılmaktadır

7.3 Bir ay içerisinde bir sponsorun ekiplerinde birinci sıra kayıtları içinde toplamda üç adet cayma hakkı kullanılması

durumunda şirket sponsora yazılı uyarı verecektir ve sponsoru denetlemeye alacaktır. Takip eden aylarda bu durumun

tekrar yaşanması durumunda şirket sponsorun şirketle olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesih edecektir ve kötüye

sistem kullanımı tespit edildiği için fesih edilen ürün temsilcisine herhangi bir nam ve komisyon adı altında ödeme

yapılmayacaktır. Fesih anına kadar şirkete vergi mükellefi olarak fatura kesmiş ise de bu faturalar ürün temsilcisine

iade edilecek ve işleme alınmayacaktır.

Bölüm 8- Tanıtım:

8.1: El ilanları da dahil olmak üzere reklam, pahalı ve boşa zaman harcanmasına sebep olabilir. Ürün temsilcisi reklam

verme konusunda kendi uhdesinde olmak üzere reklam vermeyi tercih edebilir. Bu tercihe istinaden reklamlarında

hiçbir şekilde sağlık ibaresi, sağlığa iyi gelir, iyileştirir vb. ifadeleri kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Yüz yüze konuşmak şirketin işinde en yararlı yöntemdir. Buna rağmen reklam yapmak isteyen tüm ürün temsilcilerinin,

öncelikle bütün reklamların yasal, nezih ve dürüst olmasına dikkat etmesi ve hangi çeşit reklam yapacak olursa olsun

şirket tarafıdan onaylanmış basılı ve görsel malzemeleri kullanması gerekmektedir.

8.2: Şirket tarafından yazılı olarak onaylanmamış olan reklâmları kullanan ürün temsilcileri, reklâmlardan kaynaklanan

soruşturmalar için tek başlarına sorumlu olacaktır. Eğer bir ürün temsilcisi, diğer ürün temsilcileri veya perakende

müşteri adaylarını bir toplantıya davet edecek olursa, bu davete toplantının amacını kesin surece belirtmesi ve

toplantıya davet edilen kişilerin hiçbir şey satın alma mecburiyetinde olmadıklarını onlara açıkça ve yazılı olarak

anlatması gerekir. Davetlilere bağlantı kurdukları kişi hakkındaki detaylar; bu kişinin telefonu, faks numarası ve eğer

var ise elektronik posta adresleri verilmelidir.

3.3: Ürün temsilcilerinin başka reklam malzemeleri yaratmak istemeleri durumunda, bunları kullanmadan reklam

ilkelerine uygun olup olmadığını araştırmaları ve sonrasında Şirket genel merkezinden yazılı onay almaları

gerekmektedir.

8.4: Reklam ve/veya diğer bütün mecralarda ürün temsilcisi tarafından verilen abartılmış ve gerçek olmayan tüm

bilgiler şirket ilkelerine aykırıdır. Ürün temsilcisi vereceği reklamlarında öncesi sonrası görselleri, başkalarına ait telif

hakkı içeren görselleri ve materyalleri kullanmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

8.5: Başkalarının kendilerine ödeme yapılacağı ve/veya mali kazanç sağlanacağı sözü ile bu sisteme katılmaya ikna

edilmesi kesinlikle yasaktır.

8.6: Aşağıda bulunan maddelerin, şirket ilkeleri ve Türk Hukuk Mevzuatı gereği temsilcilerimiz tarafından icra edilmesi

durumunda, cezai işlem uygulanacaktır.

• Sosyal medya paylaşımlarında, hastalık adı ve tedavi eder, hastalığı iyileştirir, sağlığa iyi gelir vb aynı anlama

gelebilecek cümle ve kelimelerin kullanılması,

• Herhangi bir mecrada Bitkisel  ürünlerimizin ilaç, sağlık maddeleri, gibi TEDAVİ EDİCİ ANLAMINA GELEN her

türlü paylaşımının ve bilgilendirilmesinin yapılması,

• Her türlü mecrada öncesi/sonrası paylaşımlarının yapılması,

• Şirketimizin tescilli markalarının tamamının veya bir kısmının (Kumanyacı, Kumanyacı Gıda, Kumanyacı Gıda Pazarlama, Kumanyacı Gıda San Kumanyacı Gıda Pazarlama, Kumanyacı Gıda Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi ve bütün diğer tescilli markaların) adının geçtiği bir sosyal medya

grubu, sosyal medya hesabı, internet sitesi, satış sitesi oluşturulması.

Söz konusu maddelerden herhangi birinin ihlali, temsilcilik sözleşmesinin süresiz ve uyarısız şekilde fesih edilmesi ile

sonuçlanacaktır.

 

Bölüm 9- Devir Şartları ve Bayilik Değişiklikleri

9.1: Şirket genel müdürlüğü tarafından devir ile ilgili olarak önceden yazılı bir onay verilmiş olmadıkça, miras yolu ile

gerçekleştirilenler hariç, diğer tüm ürün temsilcilik devirleri şirket ilkeleri gereğince kabul edilmemektedir.

9.2: Bir ürün temsilcisi ürün temsilciliğinin başka bir kişiye devir edilmesi durumunda . Bu tür bir

devir için şirket yönetim kurulu bütün durumları ve şartları gözden geçirecek ve bu devir ancak kurulun yazılı onay

verilmesinden sonra yürürlüğe girebilecektir. Bu onayın verilip verilmeyeceği tamamıyla şirket Genel Müdürlüğünün

insiyatifindedir ve onay verme zorunluluğu yoktur. Onay verilmesi halinde ise bu tür devirler için bölüm 5 de

tanımlandığı gibi kişinin 18 yaşından gün almış olması ve hukuken yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması şartı aranır.

9.3: Bir ürün temsilcisinin herhangi bir şekilde sponsor değiştirmesi Şirket İlkelerine

aykırıdır. Sponsorların değiştirilmesi maksadı ile bir ikinci veya üçüncü ürün temsilcisi müracaatlarının yapılması

durumunda, bu müracaatlar şirket tarafından kabul edilmeyecek, Kumanyacı A.Ş sadece şirkete yapılan ilk

müracaat, faaliyette olan şirket ilkelerine uygun olması şart ile değerlendirmeye alacaktır.

9.4: Yeni bir sponsor altında başlamak üzere ürün temsilcilikten istifa eden ürün temsilcilerin bekleme süreleri (2)

aydır. Eğer bir ürün temsilcisi üyeliğini bitirmek istiyorsa bu isteğini genel müdürlüğe yazılı olarak bildirmelidir. İstifa

işlemi, genel merkez tarafından istifa başvurusunun alındığı gün geçerli sayılacaktır. İstifa eden ürün temsilcisi, kariyer

seviyesini ve alt gruplarını o güne kadarki edinmiş olduğu tüm haklarını (stoğunda bulunan ürünleri iade etme hakkı

hariç ) kaybeder. 2 ay sonra ürün temsilcisi, başvurusunu yeniden şirket genel merkezinin onayına sunabilir. Ürün

temsilcilerinin yeniden sponsorluk yapabilmesi için “Şirket ilkelerine tam olarak riayet edeceğine” dair beyanlarını

içeren yazıyı şirket genel merkezinden temin ederek almalı, imzalayarak notere onaylatmalı ve şirket genel merkezine

sunmalıdır. Böylece yeniden sponsorluk hakkını kazanan ürün temsilcisi, yeni sponsorunun altında ürün temsilciliği

sürecini başlatır.

9.5: Kişinin şirket ile yapmış olduğu anlaşma, yapı itibari ile şahsidir  ölüm ve özel durumlar haricinde temlik ve devri mümkün

değildir. Ölüm durumunda ürün temsilcisi olabilme özelliklerini taşıyan ilk derece yakınlıktaki varislerin bulunması

halinde iş bu anlaşma anılan varislerin ölümünü takip eden günlerde ve mirasçılık belgesinin alınmasını takip eden (2)

ay içerisinde, aralarından seçecekleri kişi veya bu konuda anlaşma sağlanamadığı takdirde şirketin kendi takdrinde

olmak üzere iş bu varislerin arasından seçeceği kişiye devredilecektir. Devrin yapılacağı ilk derece yakınlıktaki kişiler

arasında 18 yaşında veya 18 yaşının üzerinde olan kimse olmaması durumunda ürün temsilciliği, mahkeme tarafından

atanacak vasiye, bu vasinin şirket genel merkezi tarafından onaylanması şartı ile devredilecektir. Bu vasi, şirket

ilkelerini ihlal etmediği sürece gerçek varisin ya da varislerin reşit olmalarına kadar ürün temsilciliğin ürün temsilcisi

statüsünde kalacaktır.

9.6: İki ayrı sponsorluk hakkının evlilik sebebi ile de olsa birleştirilmesi kabul edilmemektedir. Farklı iki hakka sahip

ürün temsilcilikler, evlenme durumlarında, evlilik öncesi kurdukları ürün temsilcilik hatlarını, aynen kendi adları altında ayrı ayrı sürdüreceklerdir.

Bölüm 10- Temsilcilik Anlaşmasının Fesih Edilmesi Şartları:

11.1: Şirket tarafından fesih, ürün temsilciliklerin bütün imtiyazlarının ve anlaşmadan kaynaklanan haklarının ve

şirketin ürünlerini dağıtmak imtiyazının sona erdirilmesidir. Fesih, şirket ilkelerinde tanımlanmış bulunan ilkeleri ihlal

eden, ilgili ülkelerin kanunlarına uymayan eylem veya işlemlerin bir sonucudur. Fesih ile gelir ve tazminat hak ediş

primi kazanma imkanı da sona ermektedir.

10.2: Feshin söz konusu olduğu her durumda şirket genel müdürlüğü konu üzerinde karar verecek ve bu karar kesin

ve bağlayıcı olacaktır. Fesih bu belgede tanımlanmış bulunan ilkeleri ihlal eden eylem veya işlemlerin bir sonucudur.

Şirket veya herhangi bir personeli bu davranıştan haberdar oldukları zaman ürün temsilcisine bu davranışı

durdurmasını ve bundan vaz geçmesini belirten yazılı bir uyarı gönderecektir. Eğer ürün temsilcisi bu uyarıya gerekli

özeni göstermez ve ihlalden derhal vaz geçtiğini ve ivedilikle durduğuna dair anılan uyarıyı aldığı tarihten itibaren iki

gün içinde yazılı bir taahhüt ile cevap vermezse, şirket ürün temsilcisinin anlaşmasını fesih etme hakkını saklı tutar.

10.3: Aşağıda belirtilen durumlar (Yalnız bunlarla sınırlı olmamak üzere) şirket tarafından derhal fesih sebebidir;

• Şirketimiz ürünleri haricinde herhangi başkaca bir ürünle çağrıştırıcı, bağdaşan, eşleşen veya aynı nitelikte olan bir

mal ile birlikte bir şekilde reklamının yapılması,

• Benzer yasal olmayan veya ayıplı ürünlerin reklamının yapılması,

• Şirketin veya ürün temsilcilerinin maddi veya manevi menfaatlerini, kişilik haklarını ihlal eden davranışlar,

• Diğer bir ürün temsilcisinin olası müşterilerine, her türlü müdahale edilmesi,

• Şirket ürünlerinin kullanılması veya menfaatleri veya bir kişinin şirket ürün temsilcisi olarak ne kazanabileceği

konusunda yanlış ve/veya hukuka aykırı bilgi verilmesi,

• Şirket basılı malzeme ve/veya ürünlerinin perakende mağazalar, eczaneler , aktarlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, her

türlü başkaca işletmede satılmasına veya teşhir edilmesine doğrudan veya dolaylı olarak sağlanması veyahut kımnen dahi olsa izin verilmesi.

• Şirket ürünlerinin boşaltılmasının, yeniden paketlenmesinin, veya yeniden etiketlenmesinin doğrudan veya dolaylı

olarak sağlanması veyahut kımnen dahi olsa izin verilmesi.

• Onaylanmamış tanıtım malzemeleri basılması, üretilmesi, dağıtılması veya kullanılması ya da bu işlemlere yardımcı

olunması,

• Şirket ilkelerinde belirtilmiş bulunan hüküm ve şartlardan herhangi birinin ihlal edilmesi,

• Ürün temsilcilerinin şirket veya ürün temsilcileri hakkında yanlış beyanlarda bulunması ve uygunsuz propaganda

yapması.

• Temsilcinin kendini şirket yetkilisi olarak tanıtarak üçüncü şahıslardan şirket adına ücret, çek, senet ve bunlarla

sınırlı olmamak üzere maddi kazanç talep etmesi.

• Şirket dahilindeki şirket bilgilerini üçüncü gerçek veya tüzel şahıslar ile şirketin yazılı iznini almadan paylaşmak, ifşa

etmek, şirket ilkelerine aykırı olarak açıkta bırakmak.

• Ürün temsilcisinin Kumanyacı Kurucu üyesi olsun veya olmasın, şirket dahilinde bulunan ürün temsilcilerine farklı bir

Network Marketing işi teklif etmesi.

• Şirketin ve/veya şirkete ait diğer markalı ürünlerin marka değerini küçültecek her türlü davranış.

• Şirketin kurucu üye statüsüne sahip ürün temsilcilerinin, farklı bir doğrudan satış veya network marketing şirketinin

propagandası ve reklamını her türlü ortamlarda direkt veya dolaylı olarak yapması ve şirket tarafından haksız rekabet

olarak kabul edilecek her türlü davranış söz konusu ürün temsilcisinin birinci uyarıda back office erişiminin (3) ay süre

ile kısıtlanması, bu ihlalin devamı durumunda, süresiz olarak kapatılması ile sonuçlanacaktır.

10.4: Bir ürün temsilcisi kendi ürün temsilciliğinin sona erdirmek isterse, şirkete (14) iş günü öncesinden yazılı bilgi

vererek bunu yapabilecektir. Sona erdirme süresi bu yazılı bildirimin şirket merkezine ulaşması tarihini takip eden (7)

gün sonundan itibaren işlemeye başlayacaktır.

10.5: Ürün temsilciliğini sona erdiren ürün temsilcisi, kazanç planındaki kariyerine ve zaman içinde kurmuş olduğu

bütün alt düzeyini kaybeder.

10.6: Ürün temsilcileri sisteme katılma tarihini takip eden (14) gün içerisinde sözleşmesini fesih etmek isterse,

sisteme katılma ile alakalı olarak şirketten almış olduğu ürünler eksiksiz bir şekilde faturası ile birlikte geri teslim edildikten sonra  ödemiş olduğu bütün paralar,Temsilciye  iade edilecektir. Ancak aşağıda belirtilenler ile alakalı tutarlar, yapılacak olan bu ödemeden kesilecektir

• Ürün temsilcisine teslim edilmiş bulunan ve şirkete iade edilmemiş veya geri gönderilmemiş olan mallar,

• Ürün temsilcisinin hatası sebebi ile bozulan iade edilmiş mallar,

10.7: İade gönderimleri şirketin anlaşmalı olduğu nakliye firması ile yapılacaktır. İade işleminin bu şekilde

Gerçekleştirilmesi durumunda  kargo ücreti düşüldükten sonra geri iade ödemesi yapılacaktır.

10.8: Ürün temsilcisi sisteme katılma tarihini takip eden (14) günün dolmasından sonra sözleşmesini fesih etmek istediği takdirde  geri iade kabul edilmeyecektir.

10.9: Ayrıca iade için gerekli olan gönderim bedeli ürün temsilcilerine aittir. Bu bedelin ürün temsilcileri tarafından

ödenmeyip, şirket tarafından ödenmesi durumunda, ödenen bu bedel ürün temsilciye ödenecek paradan kesilecektir.

10.10: Yukarıdaki hükümler uyarınca ödenmesi gereken tutar, malların ürün temsilcileri tarafından şirkete iade

edilmesi üzerine ödenecektir

Bölüm 12- Fiyatlandırma:

11.1: Şirket ürünlerinin, ürün temsilcileri tarafından yapılacak alışverişlerde fiyatlandırma politikası www.kumanyaci.com.tr sayfasındaki alışveriş anındaki ürün fiyatları üzerinden hesaplanacaktır.

12.2: Şirket fiyatlarda değişiklik yapma hakkını, Piyasa ve ekonomik şartlar dahilinde  saklı tutar.

11.3: Söz konusu fiyatlandırma, bütün Şirket ürünleri için geçerli ve ürün adedi üzerinden hesaplanmıştır.

Bölüm 12- Çeşitli Hükümler:

12.1: Herhangi bir bilgi edinmek isteyen ürün temsilcilerinin sorularını ilk önce kendi sponsorlarına veya üst kademe

sponsorlarına iletmeleri gerekmektedir. Sorunun bu şekilde çözülememesi halinde ise yardım veya talimat almak

üzere doğrudan genel merkez ile temasa geçilmelidir.

12.2: Şirket, Şirket İlkeleri ve/veya kazanç planında önceden bilgi vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu

değişikliğin takibi ürün temsilcilerine aittir.

13.3: Şirket İlkeleri, Türkiye Cumhuriyet Kanunlarına ve Ticari Teammüllerine tabii olacaktır. İşbu şirket ilkeleri

kapsamında, şirket ile ürün temsilcileri arasında meydana gelebilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu madde yetki sözleşmesi yerine geçer.

12.4: Şirket, işinizi kurarken ve yürütürken uymanız gereken şirket ilkelerini açıklamıştır. Her bir ürün temsilcisinin bu

ilkeleri mutlaka bilmesi ve uygulaması zorunludur.