KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Kumanyacı Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Biz”, “Kumanyacı”) olarak Kumanyaci.com’a kayıt olma sırasında paylaştığınız verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Kişisel verileriniz,

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

 

Veri Kategorisi

Kişisel Veriler

İlgili Kişi

İşleme Amacı

İşlememizdeki Hukuki Sebep

Toplama Yöntemi

Veri Aktarımı

 

Kimlik

 

 

 

 

 

Ad Soyad

 

 

 

 

Aday Üye

Aday Üye’nin profilini oluşturmak

Aday Üye’nin kayıt sürecinin yürütülmesi bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Kayıt Formu ile, otomatik

Yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.

Doğum Tarihi

Aday Üye

Aday Üye’nin yaş koşulunu sağlamasını kontrol etmek ve yaş istatistiği yapmak

Aday Üye’nin kayıt sürecinin yürütülmesi bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Kayıt Formu ile, otomatik

Yapılmıyor.

Cinsiyet

Aday Üye

Sitede cinsiyet istatistiği yapmak

Aday Üye’nin kayıt sürecinin yürütülmesi bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Kayıt Formu ile, otomatik

Yapılmıyor.

TC Kimlik Numarası

Aday Üye

Aday Üye’nin profilini oluşturmak

Aday Üye’nin kayıt sürecinin yürütülmesi bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Kayıt Formu ile, otomatik

Yapılmıyor.

İletişim

Telefon Numarası

Aday Üye

Aday Üye’ye doğrulama ve bilgilendirme mesajları yollamak, siparişiyle ilgili iletişime geçmek

Üyeliğin gerçekleşmesinden sonra aday üye iletişime geçmek bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Kayıt Formu ile, otomatik

Yapılmıyor.

İletişim

Adres

Aday Üye

Aday Üye’ye siparişini ulaştırmak

Aday Üye’nin yapacağı alışverişi ulaştırmak bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Kayıt Formu ile, otomatik

Yapılmıyor.

İletişim

E-Posta Adresi

Aday Üye

Aday Üye’ye doğrulama ve bilgilendirme amaçlı iletiler gönderme

Üyeliğin gerçekleşmesinden sonra aday üye iletişime geçmek bakımından İletişim verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Kayıt Formu ile, otomatik

Yapılmıyor.

Diğer

Sponsor İsmi

Aday Üye

Aday Üye’nin dahil olacağı takımı belirlemek ve sponsor kontrolü yapmak

Aday Üye’nin sponsor eşleştirilmesi bakımından ilgili veriyi işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması

Kayıt Formu ile, otomatik

Yapılmıyor.

 

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin,

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

 

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • admin@kumanyaci.com adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • “Mevlana mah.Issıkgöl cad. No :99 /6 Gökdemir Plaza GEBZE / KOCAELİ” adresine elden teslim etmek suretiyle veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.