MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI: Unvanı: KUMANYACI PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş.
Site Adresi: www.kumanyaci.com
Adresi : Gaziler Mahallesi 1796 Sokak No.17/2 GEBZE KOCAELİ
Telefon : 0262 646 84 12 
MERSIS NO : 0591068590400001
1.2- ALICI: Adı Soyadı: …… ……..
Adresi : ……… ……..
Telefon: ……
Email: ………..
MADDE 2- KONU İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.kumanyaci.com
internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı
belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması
Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
MADDE 3 - CAYMA ‘’Bu sözleşmenin kurulduğu veya malın teslim alındığı tarihten itibaren
on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma
hakkınız bulunmaktadır. Cayma süresi içinde sözleşmeye konu mal veya hizmet karşılığında
herhangi bir isim altında ödeme yapmanızı veya borç altına sokan herhangi bir belge
vermenizi istemeyeceğimizi ve cayma bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en geç
on dört gün içerisinde malı geri almayı taahhüt ederiz.’’
ALICI, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa
tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için
bu süre içinde SATICI ya e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün
kutu/paket içeriğinin eksilmemesi ve ürünün yeniden satılabilir halde olması şarttır. Bu
hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ya teslim edilen ürünün SATICI ya
gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma
hakkının kullanılmasına ilişkin bildirimin ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde ürün bedeli
ALICI ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal hükümlülükler iade
edilemez. Cayma hakkının kullanılmasından kaynaklanan EFT kesintisi SATICIYA, kargo gideri
ALICIYA aittir.
MADDE 4 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve
programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı
kullanılamaz. Kopyalanarak orijinalliğini kaybeden (CD, DVD, plak vs gibi) veya hijyenik

faktörler nedeniyle risk taşıyan ürünlerin (kulaklık vs. gibi) iade ve değişimleri orijinal
ambalajları açıldığı takdirde gerçekleştirilememektedir. Kampanya kapsamında satılan
ürünler hiçbir suretle iade alınmamaktadır.
Ürünlerin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi aşağıda belirtildiği gibidir. 27.11.2014
Tarih ve 29188 Sayılı resmi gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince
internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir.
Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.
ÜRÜN KODU
ÜRÜN ADI
ADET
Toplam Tutar
MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER
ALICI, internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli
ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli
teyidi verdiğini beyan eder. www.kumanyaci.com dan kredi kartı (VISA, MasterCard), banka
havalesi ile alışveriş yapılabilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil,
kredi kartı hesabından sipariş tutarı kadar para blokesinin yapıldığı veya havalenin
hesaplarımıza ulaştığını belirlediğimiz andır. Bu maddede belirtilmeyen ödeme yöntemleri
kesinlikle kabul edilmez.
Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI nın
yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre
içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
Sözleşme konusu ürün, ALICI dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek
kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Satın alma işlemi
tamamlandıktan sonra 3 ile 7 iş günü içerisinde ürün/ürünler kargoya verilir.
Kumanyacı Pazarlama tüm siparişlerinizi, yasaların gerektirdiği şekilde irsaliyeli fatura
eşliğinde teslim edecektir. Yapılan alışverişlerdeki tüm fiyatlar KDV dahil TL olarak ifade
edilmiştir. Kargo ücreti SATICIYA Aittir.
SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve
varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
Ürünün tesliminden sonra ALICI ya ait kredi kartının ALICI nın kusurundan kaynaklanan bir
şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka
veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI ya ödememesi halinde, ALICI nın kendisine
teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI ya göndermesi zorunludur. Bu
takdirde nakliye giderleri SATICI ya aittir.
SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi
olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise,

durumu ALICI ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini,
sözleşme konusu teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar
ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar
10 gün içinde siparişindeki ödeme şekline göre defaten iade edilir.
www.kumanyaci.com da satışta bulunan ürünlere ilişkin stok durumları Kumanyacı
Pazarlama A.Ş. tarafından güncellenmektedir. Kumanyazı Pazarlama stoklarında yaptığı
güncellemelere rağmen, elde olmayan sebeplerden dolayı tükenmiş olan ürünlerin gönderim
süresi uzayabilir. Bu durumda müşteri telefon veya e-posta yolu ile bilgilendirilir. Müşterinin
talebine göre şipariş değiştirilebilir, gönderim beklenebilir veya sipariş iptal edilebilir.
Siparişin iptali durumunda, ödeme kredi kartı ile yapılmışsa kredi kartına, ödeme banka
havalesi ile yapılmışsa müşterinin belirttiği bir banka hesabına geri havale edilir.
İş bu sözleşmedeki bilgiler iyi niyet ilkeleri çerçevesi içerisinde ergin olmayanlar ile ayırdım
gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.
Paket teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş
sayılır. Bu yüzden, teslimat sırasında hasarlı olduğu tespit edilen paketler kabul edilmeyip
tutanak tutturulmalıdır. Daha sonra, destek@kumanyaci.com adresine bir e-posta aracılığıyla
bildirilmelidir. www.kumanyaci.com dan verilen sipariş ile ilgili çalışmalara başlayarak, en
kısa zamanda teslimatın yapılmasını sağlayacaktır.
Ürüne ilişkin fiyatların geçerlilik süresi kampanya dönemi ile sınırlıdır.
İade veya değişikliği istenen ürün, kargoda hasar görmeyecek şekilde geri gönderilmelidir.
Ürünlerin orijinal kolileri üzerinde meydana gelebilecek hasar ve üzerlerine yapıştırılan kargo
vs etiketleri, ürünlerin orijinalliğini ve dolayısıyla yeniden satılabilirliğini bozduğu için, iade
veya değişimleri mümkün olamayacaktır.
MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar
Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI nın veya SATICI nın yerleşim yerindeki Tüketici
Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm
koşullarını kabul etmiş sayılır. SATICI KUMANYACI PAZARLAMA SAN. TİC. A.Ş.